جریمه ۱۸ میلیون تومانی برای هرمتر مربع ساخت‌وساز غیرمجاز در همدان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان از افزایش مربوط به تخلف ساخت و ساز در مرکز استان خبر داد و گفت: متخلفان برای هر مترمربع ساخت و ساز غیرمجاز ۱۸ میلیون تومان به عنوان اقدامی بازدارنده جریمه می شوند.

به گزارش "همدان‌نیوز"، فرهاد فرزانه روز پنجشنبه در نشست مشترک شهرداران استان همدان، اظهار داشت: شهرداران برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز جدیت بیشتری داشته باشند. 

وی تاکید کرد: در برخی از شهرهای استان مبلغ جریمه ساخت و ساز غیرمجاز به ازای هر مترمربع یک میلیون تومان است که این موضوع میل به تخلف را افزایش می‌دهد. 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان افزود: مبلغ جریمه تخلف ساخت و ساز در شهر همدان به روزرسانی شده و در بقیه شهرهای استان نیز باید این اقدام با محوریت شهرداری ها انجام شود. 
به گفته او، جریمه تعیین شده برای هر مترمربع ساخت و ساز غیرمجاز در شهر همدان ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان تعیین شده است که عوارض نیز به این جریمه اضافه می شود.
فرزانه، خواستار حفاظت بیشتر و مستمر شهرداری ها از باغ ها و حریم شهرها شد و گفت: حضور منظم شهرداران در کمیسیون ماده ۱۰۰ برای پیشگیری و مبارزه با ساخت و سازهای غیرقانونی، بسیار مهم و موثر است. 
وی همچنین به شهرداران هشدار داد: از بکارگیری نیروی انسانی بدون مجوز پرهیز کنند زیرا این موارد موجب کاهش اعتماد به شهرداری ها می‌شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان خاطرنشان کرد: شهرداران همچنان باید روند تعاملی خود با اعضای شوراها را حفظ کنند تا از این طریق بتوان زمینه مناسب برای خدمت رسانی بهینه و بیشتر به مردم در مناطق شهری و روستایی را فراهم کنیم. 
فرزانه گفت: کوچکترین تخلف در بدنه شهرداری بازتاب و بازخوردهای بزرگی در جامعه دارد به نحوی که بروز یک تخلف در مدیریت شهری می تواند تمامی عملکردهای موثر و اقدامات خوب انجام شده را تحت شعاع قرار دهد. 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان با اشاره به مشکلات مالی و اعتباری موجود در کشور، تصریح کرد: شهرداران با تکیه بر تجربه و توانمندی خود باید با استفاده حداکثری از منابع و ظرفیت های موجود، بهترین خدمت رسانی را به مردم داشته باشند.