شهرداری منطقه پنج همدان بهمن‌ماه افتتاح می‌شود

مسؤول پیگیری بافت مرکزی شهرداری همدان از افتتاح "شهرداری منطقه ۵ " در بهمن امسال خبر داد.

به گزارش "همدان‌نیوز"، حمیدرضا طبی‌مسرور با بیان اینکه تمرکز شهرداری منطقه پنج روی بافت مرکزی شهر خواهد بود، افزود: با افتتاح این شهرداری در منطقه 5 ، به شکل برنامه محور و هدفمند به دنبال احیا و حفظ بافت تاریخی و ارزشمند شهر خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه جداره سازی در شهر، حفظ بازار و هویت بخشی و احیای بافت‌های تاریخی و گردشگری همدان مهمترین هدف و در رأس اقدامات شهرداری منطقه پنج است، ابراز کرد: مدیریت این شهرداری در محدوده کنونی حلقه اول و مرکزی شهر همدان که شامل میدان امام خمینی (ره) و شش خیابان منتهی به آن است ،خواهد بود.
شهرداری منطقه پنج در ساختمان سابق اجرای احکام شهرداری واقع در خیابان جانبازان روبه‌روی سازمان انتقال خون مستقر خواهد شد.